Barra de Pesquisa

domingo, 18 de outubro de 2015

Grensgeschil Guyana aan de orde tijdens gesprek Bouterse en Maduro

De Venezolaanse president Nicolaas Maduro heeft zijn Surinaamse ambtgenoot Desi Bouterse breedvoerig geïnformeerd over het grensdispuut dat zijn land heeft met Guyana.

De standpunten van Venezuela zijn daarbij toegelicht. Tegelijkertijd is door president Maduro het geloof uitgesproken in een speciale commissie van de Verenigde Naties (VN) die deze dagen in zijn land is om oriëntatiegesprekken te houden met deskundigen. Hij verwacht dat er komende maand een definitief besluit zal komen over het Essequibo-gebied waar het dispuut om draait.


President Bouterse heeft de informatieverstrekking van Maduro niet ervaren als een lobbypoging om steun te krijgen voor de Venezolaanse claim. Hij zegt te hebben geluisterd naar de uitleg van zijn ambtgenoot en uit te kijken naar een vreedzame oplossing van het geschil zoals dat gepropageerd wordt op het Zuid-Amerikaans continent.


Por: lpmnews.com


Nenhum comentário:

Postar um comentário